Vinaconex 25 (VCC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
Ngày 20/03/2014
Số lần xem: 50428

ổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 605 cổ đông (gồm 14 tổ chức, 591 cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 6.000.000 cổ phần.

 

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 187 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.257.727 cổ phần, tương đương với 87,63% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vinaconex 25.

Tại Đại hội cổ đông lần này, cổ đông đã nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội những vấn đề sau:

 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; chương trình hành động năm 2014
 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013; chương trình hành động năm 2014
 4. Báo cáo kết quả tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
 5. Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
 6. Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2014
 7. Báo cáo phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2014
 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 10. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013
 11. Báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành 20% tỉ lệ lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch (tương đương 240 triệu đồng) nhân dịp Tết Giáp Ngọ từ nguồn lợi nhuận sau thuế
 12. Kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tạm trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để chi khen thưởng cho những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo định kỳ Quý, 06 tháng, cả năm 2014
 13. Báo cáo kết quả công tác hoạt động xã hội, từ thiện năm 2013. Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện năm 2014

Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.