Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng Công ty VINACONEX 2005-2007
Ngày 18/03/2009
Số lần xem: 97882

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty VINACONEX

Để phục vụ cho công tác tra cứu, phân tích của các cổ đông và các nhà đầu tư về sự phát triển cũng như tiềm năng của Tổng Công ty VINACONEX, Tổng Công ty VINACONEX xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tổng Công ty trong giai đoạn 2005-2007.

 

Trân trọng!

Tổng Công ty cổ phần VINACONEX

 

Tài liệu đính kèm:

 Báo cáo kiểm toán của VINACONEX 2005 - Công ty mẹ

 Báo cáo kiểm toán của VINACONEX 2006 - Công ty mẹ

 Báo cáo kiểm toán của VINACONEX 2007 - Công ty mẹ

 Báo cáo kiểm toán của VINACONEX 2005 - Hợp nhất

 Báo cáo kiểm toán của VINACONEX 2006 - Hợp nhất

 Báo cáo kiểm toán của VINACONEX 2007 - Hợp nhất


Các tin khác:
» Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022 của Tổng công ty Vinaconex (30/07/2022)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2022 (30/07/2022)
» Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022 của Tổng công ty Vinaconex (29/04/2022)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2022 (29/04/2022)
» Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) (31/03/2022)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) (31/03/2022)
» Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2021 của Tổng công ty Vinaconex (28/01/2022)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2021 (28/01/2022)
» Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2021 của Tổng công ty Vinaconex (29/10/2021)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2021 (29/10/2021)
» Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 (02/09/2021)
» Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 (02/09/2021)
» Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2021 của Tổng công ty Vinaconex (30/07/2021)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2021 (30/07/2021)
» Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021 của Tổng công ty Vinaconex (29/04/2021)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2021 (29/04/2021)
» Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) (31/03/2021)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) (31/03/2021)
» Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020 của Tổng công ty Vinaconex (30/01/2021)
» Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2020 (30/01/2021)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.