Điều lệ & Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
Ngày 13/06/2016
Số lần xem: 49582

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.