CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU VINACONEX NHƯNG KHÔNG CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX, KHÔNG NẰM TRONG HỆ THỐNG VINACONEX, VÀ TỔNG CÔNG TY VINACONEX KHÔNG CÓ BẤT KỲ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ NÀY

Hiện nay có tồn tại một số đơn vị đang sử dụng nhãn hiệu VINACONEX nhưng không nằm trong hệ thống Vinaconex do Tổng công ty Vinaconex đã thực hiện tái cấu trúc và thoái vốn toàn bộ, tuy nhiên một số đơn vị vẫn còn được phép sử dụng nhãn hiệu Vinaconex trong thời gian chuyển tiếp theo quy định tại Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Nhãn hiệu hàng hóa (“Hợp đồng li xăng”) đã ký trước đây với Tổng công ty Vinaconex. Thực hiện chiến lược “MỘT Vinaconex”, Tổng công ty hiện đang tiến hành đàm phán để thanh lý các Hợp đồng li xăng trước đây với các đơn vị không nằm trong hệ thống và thu hồi quyền sử dụng thương hiệu Vinaconex của các đơn vị này trong thời gian tới.

Vì vậy, Tổng công ty xin trân trọng thông báo các đơn vị sau đây mặc dù vẫn có mang thương hiệu Vinaconex nhưng không có vốn góp của Vinaconex, không nằm trong hệ thống Vinaconex, và theo đó Tổng công ty Vinaconex không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hoạt động của các đơn vị này:

 

STT

Tên đơn vị

Tên viết tắt

Thời hạn HĐ li xăng (Ngày ký kết- ngày hết hạn)

 
 

1

Công ty CP Vinaconex 21

Vinaconex 21

5/1/2015-31/12/2020

 

2

Công ty CP XD số 3

Vinaconex 3

17/12/2014-18/8/2020

 

3

Công ty CP XD số 7

Vinaconex 7

17/9/2014-31/12/2019

 

4

Công ty CP Vinaconex 39

Vinaconex 39

18/3/2009-18/3/2029

 

5

Công ty CP Vật tư ngành nước Vinaconex

Viwapico

28/7/2014 – 31/12/2016

 
6 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Vinaconex      

 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.