Vinaconex Logo
   

 

AFFILIATE AND JOINT VENTURE COMPANIES

 

 

JOINT VENTURE COMPANIES

 

 

1. An Khanh New City Development Joint Venture Co. Ltd. (AN KHANH JVC)

 

 

2. VINA-SANWA Co., Ltd. (VINA-SANWA)

 

 

AFFILIATE COMPANIES

 

 

1. Construction Joint-stock company No. 2 (VINACONEX 2)

 

 

2Construction Joint-stock company No. 9 (VINACONEX 9)

 

 

3Construction Joint-stock company No. 11 (VINACONEX 11)

 

 

4Construction Joint-stock company No. 12 (VINACONEX 12)

 

 

5. VINACONEX Power & Construction Joint-stock company (VINACONEX P&C)

 

 

6. Vinaconex Trading and Manpower Joint-stock company (VINACONEX-MEC)

 

 

 

7. Cam Pha Cement Joint-stock company (CAM PHA CEMENT)

 

 

8. Hanoi - Bac Giang BOT Investment Joint-stock company (BOT HANOI-BAC GIANG)

 

9. VINACONEX Glass Fiber Joint-stock company (VIGLAFICO)

 

 

 
Tổng số truy cập: 101470558
Hôm nay: 6323
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2020 VINACONEX JSC. All rights reserved.