Vinaconex Logo
   
Đại hội cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty CP VINACONEX thành công tốt đẹp
Ngày 01/07/2019 - 10:30:47
Số lần xem: 6293

Ngày 28/6/2019, Tổng công ty CP Vinaconex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội được khai mạc vào hồi 8h00 với sự tham dự của 62 cổ đông, đại diện cho 401.801.248 cổ phần, tương đương với  90,96 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của đại diện cổ đông lớn An Quý Hưng, Star Invest, Bất động sản Cường Vũ; đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam…

Về phía Tổng công ty có sự tham dự của: Các Ông/Bà là thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên Tổng công ty.

Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT TCT; Ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc TCT; Ông Nguyễn Quang Trung, thành viên HĐQT TCT đã chủ trì Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Các đại biểu tham dự đã nghe ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc TCT trình bày Báo cáo kết quả SX – KD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của TCT. Trong đó, năm 2018 là dấu mốc quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển TCT, thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Vinaconex (27/9/1989 – 27/9/2019).

Về kết quả SX  - KD:   doanh thu  hợp nhất toàn TCT đạt 10.084 tỷ đồng, bằng 84,4 % tổng doanh thu năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 639 tỷ đồng. So với năm 2017,các chỉ tiêu tài chính là doanh thu và lợi nhuận của Vinaconex đều thấp hơn. Tuy nhiên, hoạt động SX - KD trên toàn hệ thống ổn định. Đặc biệt, TCT có 4 đơn vị thành viên đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng là Vinaconex 2, Vinaconex 9, Vinaconex 25 và Vimeco; 5 đơn vị có lợi nhuận trên 50% so với kế hoạch là Viwaco (162,2%), Vinaconex Dung Quất (196,3%), Nedi 2 (151%), P&C (164%), Vinahud (152%).

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Đông trình bày báo cáo của Ban TGĐ tại Đại hội

Riêng Công ty Mẹ, tổng doanh thu đạt 70% nhưng lợi  nhuận sau thuế đã đạt 120% so với kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu không đạt kế hoạch nguyên nhân chính là hoạt động xây lắp đạt thấp ( 59,1% kế hoạch) do các dự án của chủ đầu tư triển khai chậm vướng mắc ở thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư), trong đó có cả các dự án đầu tư của Vinaconex như: Dự án 93 Láng Hạ, khu đô thị mới Bắc An Khánh…

Tại lĩnh vực xây lắp, Tổng giá trị hợp đồng đạt 3.905 tỷ đồng và hiện đang thương thảo các hợp đồng mới có giá trị lớn. Trong đó, các gói thầu mới ký kết có giá lớn phải kể đến Dự án Mikazuki Đà Nẵng (920 tỷ đồng), các công trình Mapletree Bắc Ninh 3 (253 tỷ đồng); Bình Dương (760 tỷ đồng)….

Đối với kinh doanh bất động sản,  Vinaconex ghi nhận một phần doanh thu, lợi nhuận từ dự án 2B Vinata, dự án chung cư Bohemia…. Thực hiện các dự án liên doanh, liên kết để tạo dòng tiền, lợi nhuận xây lắp như: dự án 97 – 99 Láng Hạ (Liên danh với Petrowaco), dự án khu đô thị mới Splendora – BT5 Bắc An Khánh…

Quang cảnh Đại hội

Hoạt động cho thuê sau đầu tư tiếp tục được quản lý và khai thác tốt, tỷ lệ cho thuê phủ kín gần 100% tại các tòa nhà Vinaconex Tower – 34 Láng Hạ, Trung tâm thời trang, Khu đô thị Trung Hòa Nhân chính, Khu ĐTM N05 Đông Nam Trần Duy Hưng…Các công ty có vốn góp của  Vinaconex đạt kết quả kinh doanh tốt nên cổ tức thu được từ các đơn vị là 323,8 tỷ đồng, tăng thêm 69,6 tỷ đồng so với kế hoạch năm và tăng 209,2 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017.

Đặc biệt, công tác nhân sự của Tổng công ty và các công ty con cơ bản đã ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành SX - KD.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2018, TCT bước vào năm kế hoạch 2019 với quyết tâm vượt mọi khó khăn, phát triển, vươn tới những thành công mới, nâng cao hiệu quả, giá trị thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho người lao động và làm tốt trách nhiệm xã hội. Kế hoạch SX - KD của TCT đều có sự tăng trưởng so với thực hiện 2018;

+ Công ty mẹ phấn đấu đạt tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.600 tỉ đồng và 650 tỉ đồng; bằng 115% và 110% so với thực hiện năm 2018; tỉ lệ cổ tức 12% và bằng 100% kế hoạch năm 2018.

+ Về Hợp nhất toàn TCT, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 10.100 tỉ đồng và 743 tỉ đồng; bằng 100,2% và 116% so với thực hiện năm 2018.

Đối với công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản, sẽ tiếp tục mở bán và bàn giao nốt các căn hộ tại dự án 2B Vinata, dự án Bohemia và dự án 97 – 99 Láng Hạ, tiếp tục triển khai xây dựng Khu đô thị mới Splendora trở thành khu đô thị kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp - hiện đại phía tây Hà Nội…

TCT và các đơn vị thành viên tích cực Đầu tư xây dựng các Dự án Khu đô thị tại TP Móng Cái – Quảng Ninh; dự án Cát bà Amatina – Hải Phòng hướng tới phân khúc BĐS cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng tại Miền Bắc (Vinaconex ITC); các dự án Khu đô thị mới Thiên Ân, khu dân cư Ngân Câu, dự án Việt khớp nối Đông Á (Vinaconex 25); …Tìm kiếm, phát triển dự án, tập trung ở các dự án khu đô thị mới Đồi Chè, Cao Xanh (Quảng Ninh) và các dự án khu đô thị khác tại các tỉnh miền Trung và phía Nam

Để đạt được mục tiêu này, Ban điều hành đã đề ra một số giải pháp quan trọng như   tăng cường quản lý chi phí, tái cơ cấu hoạt động, thành lập các công ty mới có chức năng ngành nghề kinh doanh phù hợp với lộ trình phát triển của Tổng Công ty là Công ty CP Cơ điện Vinaconex (Vinaconex M&E); Công ty CP Trường học ; Công ty TNHH MTV Vinaconex Láng Hòa Lạc.

Về giải pháp tài chính, năm 2019, TCT dự kiến sẽ thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 - 5.000 tỉ đồng để đầu tư các dự án cũ , mới và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua hình thức vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT TCT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị

Đại hội cũng đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT TCT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SX – KD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Ông Đặng Thanh Huấn, Kế toán trưởng TCT báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Ông Vũ Văn Mạnh, Trưởng Ban kiểm soát TCT trình bày  báo cáo của Ban kiểm soát  TCT; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của TCT.

Cũng trong Đại hội, ông Nguyễn Quang Trung, thành viên HĐQT TCT cũng đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; ông Thân Thế Hà, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kết hoạch năm 2019.; Ông Dương Văn Mậu, thành  viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trựcTCT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của TCT và các văn bản quan trọng khác.

Các vấn đề đưa ra tại Đại hội đã được các đại biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 14h30’ cùng ngày.


Các tin khác:
» Vinaconex ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (13/09/2019)
» Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị TW 10 (Khóa XII); Kế hoạch số 155 – KH/TU của Thành ủy Hà Nội và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ V Đảng bộ TCT (11/09/2019)
» Tưng bừng khai giảng tại Hệ thống các Trường Lý Thái Tổ (10/09/2019)
» Vinaconex đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort tại Phú Yên (05/09/2019)
» Lễ phát động thi đua tại dự án MIKAZUKI SPA & HOTEL RESORT (26/08/2019)
» Đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (26/08/2019)
» Vinaconex trúng đấu giá Quyền sử dụng đất tại Tỉnh Quảng Nam (05/08/2019)
» Lễ công bố quyết định Chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT (03/08/2019)
» Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Đông: “VINACONEX chào đón Nhà đầu tư mới đến Khu Công nghiệp Công nghệ cao 2” (30/07/2019)
» Vinaconex ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp quốc gia với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) (15/07/2019)
» Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty CP VINACONEX và UT Group (01/07/2019)
» Vinaconex tổ chức phát động thi đua tại dự án Tòa nhà Viettel - Quảng Ninh (01/07/2019)
» Vinaconex ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Xây dựng (20/06/2019)
» Thông tin của Vinaconex về hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 7 – Vinaconex 7 và việc sử dụng nhãn hiệu Vinaconex (07/06/2019)
» Vinaconex hợp tác với Hyundai E&C phát triển dự án (23/05/2019)
» Người lao động Vinaconex được vinh danh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Xây dựng năm 2019 (22/05/2019)
» Người lao động Vinaconex tiếp tục tích cực lao động sản xuất, đóng góp vào hoạt động SXKD của Tổng công ty (02/05/2019)
» Vinaconex đứng trong Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2019 (22/04/2019)
» Thành ủy Hà Nội đề nghị Vinaconex khẩn trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng ủy (11/03/2019)
» Vinaconex ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với CPG International (Singapore) (11/03/2019)
 • Các bài cũ hơn
 •  
  Tổng số truy cập: 94731423
  Hôm nay: 27159
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.