Thực hiện quy định của pháp luật về công bố thông tin tài chính định kỳ đối với công ty niêm yết, ngày 1/8/2012 và ngày 15/8/2012 Tổng công ty Cổ phần Vinaconex đã công bố báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty (Báo cáo công ty mẹ), Công văn số 02286/2012CV-TCKH ngày 1/8/2012 giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ Qúy II/2012 và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Qúy II/2012 trên website của Tổng công ty.

Nội dung bài báo của Dân trí đề cập đến nhiều nội dung chi tiết liên quan đến tình hình tài chính của Tổng công ty trong đó có thông tin về tình hình công nợ, chi phí tài chính v.v… được lấy từ thông tin trong các Báo cáo tài chính nêu trên. Tổng công ty CP Vinaconex xin được thông tin thêm rằng các số liệu công nợ được đề cập trong báo cáo lên đến gần 1 tỷ USD (21.000 tỷ đồng) là số liệu hợp nhất của toàn bộ Tổng công ty bao gồm Công ty mẹ Tổng công ty và 59 đơn vị thành viên và Công ty liên doanh liên kết.

Trong kinh doanh, việc huy động vốn để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất là cần thiết và quan trọng là cần phải sử dụng vốn một cách hiệu quả để tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp và hoàn thành đúng hạn đầy đủ nghĩa vụ trả nợ với đơn vị cấp vốn. Về phần mình, cho đến nay, Vinaconex vẫn luôn hoàn thành tốt đúng hạn mọi nghĩa vụ trả nợ với Ngân hàng (kể cả các ngân hàng nước ngoài), các tổ chức tín dụng. Về phía các đối tác của Vinaconex đến nay cũng chưa xảy ra bất kỳ khoản nợ xấu nào.

Tình hình tài chính của Tổng công ty trong Qúy II/2012 đã có cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và kể cả các năm trước đây, cụ thể là lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 223,88 tỷ đồng (lũy kế đến cuối Qúy II/2012 là 275,28 tỷ) (mặc dù doanh thu giảm), chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm đi đáng kể so với cùng kỳ 2011 (toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc việc triệt để thực hành tiết kiệm, …v.v…).

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề từ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Cẩm phả là đơn vị thành viên, tiếp quản và đưa dự án Xi măng Cẩm Phả vào hoạt động sản xuất xi măng. Vì vậy, trong những năm đầu đi vào sản xuất, hoạt động của Công ty đang lỗ theo kế hoạch do phải gánh chi phí khấu hao và chi phí lãi vay đầu tư quá lớn. Thêm vào đó sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường xi măng Việt nam do cung vượt quá cầu dẫn đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn do hệ quả của chính sách hạn chế đầu tư công, thắt chặt tín dụng kiềm chế lạm phát cộng với sự suy giảm nghiêm trọng của thị trường bất động sản và Vinaconex cũng không phải là ngoại lệ. Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã cùng các cổ đông lớn và tập thể CBNCV đã đoàn kết nỗ lực duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, triệt để thực hành tiết kiệm chi phí, rà soát lại các dự án đầu tư cũng như triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo chiến lược sau cổ phần hóa của Tổng công ty.

(Theo dantri.com.vn)

 

 
Tổng số truy cập: 104837170
Hôm nay: 20216
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2020 VINACONEX JSC. All rights reserved.