Vinaconex Logo
   

BAN ĐỐI NGOẠI - PHÁP CHẾ

 

 
 
Giám đốc: VŨ MẠNH HÙNG
 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Quốc tế về Hội nhập Khu vực, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ.

Điện thoại: (84-4) 62849294

Email: hungvm@vinaconex.com.vn

 
 
 
 
Nhiệm vụ:
 
1. Trong công tác pháp chế:
- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty; quản lý việc tuân thủ trong các hoạt động và kiến nghị khi cần thiết
- Tư vấn pháp lý cho các ban chức năng và các đơn vị thành viên, liên kết mà Tổng Công ty có vốn góp
2. Trong công tác đối ngoại:
- Tham mưu các vấn đề định hướng hoạt động đối ngoại, phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc tiếp đón các đoàn khách nước ngoài, công tác biên phiên dịch, cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ lãnh đạo Tông Công ty khi đi công tác nước ngoài
3. Trong công tác quan hệ công chúng:
- Tư vấn, xây dựng định hướng, chiến lược phát triển quan hệ công chúng
- Duy trì quan hệ báo chí phục vụ hoạt động kinh doanh Tổng Công ty, giải quyết khủng hoảng doanh nghiệp
- Triển khai tổ chức các sự kiện công chúng
4. Trong công tác quan hệ cổ đông:
- Xây dựng quy chế cung cấp, công bố thông tin về hoạt động kinh doanh, quản trị của Tổng Công ty cho các cổ đông theo yêu cầu
- Quản lý cổ đông, tổ chức đại hội cổ đông, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cổ đông để hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty ngày càng đáp ứng yêu cầu của cổ đông
5. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung website
6. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Tổng Công ty, quản lý, quảng bá, bảo vệ thương hiệu

 

 
Tổng số truy cập: 94670708
Hôm nay: 15735
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.