Vinaconex Logo
   

 

BAN XÂY DỰNG

 

 

 
Giám đốc: NGUYỄN SỸ THIÊM
 
Trình độ chuyên môn: 
Điện thoại: (84-4) 62849235
Email:  thiemns@vinaconex.com.vn
 
 
 
 
Nhiệm vụ:
 
1. Quản lý các dự án xây dựng Tổng Công ty tham gia thực hiện.
2. Lựa chọn công nghệ, kỹ thuật phù hợp ứng dụng vào các công trình xây lắp của Tổng Công ty.
3. Tìm kiếm, lựa chọn khách hàng, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, đảm bảo dự án có hiệu quả cao nhất.
4. Giám sát, đôn đốc công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các dự án xây dựng của Tổng Công ty.

 

 
Tổng số truy cập: 94670659
Hôm nay: 15686
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.