Vinaconex Logo
   

BAN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

 

 
Kế toán trưởng: Đặng Thanh Huấn
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Tín dụng
Điện thoại: (84-4) 62849229
Email: huandt@vinaconex.com.vn
 
 
 
 
Nhiệm vụ:
 
1. Trong công tác kế hoạch, thống kê:
- Tham gia xây dựng, tổng hợp, lập báo cáo thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty hàng tháng/quý/năm; thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp lệnh thống kê
2. Trong công tác tài chính dự án, đầu tư phát triển:
- Chỉ đạo công tác quyết toán tài chính cho các dự án đầu tư hoàn thành; xây dựng phương án tài chính, thu xếp nguồn vốn cho các dự án đã được phê duyệt, lập các báo cáo liên quan đến tài chính-kế hoạch
- Tham gia xây dựng và thẩm tra phương án kinh tế của các dự án đầu tư
3. Trong công tác đầu tư tài chính:
- Quản lý, thực hiện các thủ tục liên quan tới chứng từ có giá, chứng khoán lưu ký, chi trả cổ tức, v...v
- Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty để có biện pháp phản ứng phù hợp
- Quản lý việc kinh doanh tiền tệ của Tổng Công ty
- Phân tích việc huy động vốn, đầu tư tài chính và lập báo cáo quản trị liên quan
4. Trong công tác kế toán và quản lý chi tiêu Tổng Công ty
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý hoạt động tài chính Tổng Công ty, lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty
- Phân phối kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý chi tiêu và các khoản công nợ, thực hiện nghĩa vụ thuế
- Giải trình các vấn đề liên quan đến tài chính

 

 
Tổng số truy cập: 93901750
Hôm nay: 12456
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.