Vinaconex Logo
   

BAN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

 

 
 
Phó Giám đốc Phụ trách: NGUYỄN QUỐC HUY
 
Trình độ chuyên môn: 
Điện thoại: (84-4) 62849291
Email: huynq@vinaconex.com.vn
 
 
 
 
Nhiệm vụ:
 
1. Trong việc điều hành các hoạt động nội bộ Tổng Công ty
- Xây dựng đề án tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý Tổng Công ty; xây dựng các quy chế, quy định nội bộ trong lĩnh vực tổ chức – lao động – đào tạo – phát triển nguồn nhân lực
- Chủ trì công tác đào tạo, sử dụng, quản lý, đánh giá cán bộ Tổng Công ty
- Chủ trì công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực Tổng Công ty
- Quản lý quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo thuộc diện Tổng Công ty quản lý theo phân cấp; tham gia giải quyết các tranh chấp lao động của Tổng Công ty (nếu có)
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tổng hợp liên quan đến công tác tổ chức-lao động-đào tạo-phát triển nguồn nhân lực, quản lý văn bản liên quan đến công tác tổ chức-lao động; quản lý hồ sơ cán bộ của Tổng Công ty và cán bộ chủ chốt các công ty con
- Phối hợp thực hiện công tác thanh kiểm tra về vấn đề tổ chức-lao động-đào tạo-phát triển nguồn nhân lực
2. Trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty
- Xây dựng quy chế phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm giữa Tổng Công ty và các công ty thành viên
- Quản lý cán bộ chủ chốt tại các công ty thành viên
- Xây dựng phương án thu hút nhân tài vào Tổng Công ty

 

 
Tổng số truy cập: 93901378
Hôm nay: 12084
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.