Gói thầu XL04 Vĩnh Hảo - Phan Thiết
  • Chủ đầu tư                  : Ban quản lý dự án 7 - Bộ GTVT
  • Giá trị hợp đồng          : 3.225.031.584.585
  • Địa điểm                      : Bình Thuận
  • Tiến độ                        : 10/2020 – 10/2022
  • Thông tin chi tiết: Thi công xây dựng đoạn Km185+400-Km235+000, nút giao Ma Lâm, nút giao Phan Thiết (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC), Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Một số hình ảnh thi công của dự án:

3

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.