Gói thầu số 3-XL Phan Thiết - Dầu Giây
  • Chủ đầu tư                  : Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ GTVT
  • Giá trị hợp đồng          : 2.299.686.179.660 đồng
  • Địa điểm                      : Đồng Nai
  • Tiến độ                        : 09/2020 – 09/2022
  • Thông tin chi tiết: Thi công xây dựng đoạn Km47+671-Km83+000, Dự án Thành phần Đầu tư Xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC), thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Một số hình ảnh thi công dự án:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.