Vinaconex Logo
   
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty (18/04/2018)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX (06/04/2018)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (23/03/2018)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/03/2018)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty (21/04/2017)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX (10/04/2017)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (22/03/2017)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty (22/04/2016)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX (11/04/2016)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (24/03/2016)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty (25/04/2015)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của VINACONEX (07/04/2015)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 (13/03/2015)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty (26/04/2014)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của VINACONEX (10/04/2014)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 (20/03/2014)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tổng công ty (26/04/2013)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX (10/04/2013)
 • Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng Công ty (21/04/2012)
 • Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng công ty (21/04/2012)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của VINACONEX (11/04/2012)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (13/12/2011)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (30/11/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 (01/11/2011)
 • Biên bản họp đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Tổng công ty CP Vinaconex (24/09/2011)
 • Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Tổng công ty CP Vinaconex (23/09/2011)
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (14/09/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 (12/08/2011)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (29/04/2011)
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (20/04/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (25/03/2011)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Vinaconex năm 2010 (07/05/2010)
 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010 gửi cổ đông (16/04/2010)
 • Công bố thông tin về Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (06/05/2009)
 • Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của Vinaconex (29/04/2009)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (21/02/2009)
 • Biên Bản họp & Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 2008 (30/06/2008)
 • Thông báo kết quả Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2008 (27/06/2008)
 • Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 24/6/2008 (11/06/2008)
 • Thông báo Thay đổi người đại diện và chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông bất thường về bổ xung thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty (11/06/2008)
 • Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 (11/06/2008)
 • TIN NỔI BẬT
 • Giải bóng đá Vinaconex cup 2018: Thể lệ, phân chia bảng, lịch thi đấu và kết quả
 • Thể lệ, lịch thi đấu các giải thể thao - văn hóa - văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty
 • Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty
 • Giải Golf Vinaconex kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty
 • Thư mời quan tâm tham gia đấu thầu
 • Lễ Tổng kết và trao giải các môn thể thao trong nhà VINACONEX 2018
 • Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chỉ định Ủy viên Ban chấp hành, chuẩn y Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020
 • Lễ bế mạc Giải bóng đá Vinaconex Cup 2018
 •  
  Tổng số truy cập: 82642022
  Hôm nay: 22160
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.