Vinaconex Logo
   

Tổng hợp câu hỏi của quý Cổ đông và phần trả lời của Tổng công ty

Đăng ngày 15/07/2008 lúc 3:05:36
Cập nhật ngày 03/09/2008 lúc 4:00:15
Số lần xem: 2725

Hỏi:
Sau khi lên sàn, giá khởi điểm của cổ phiếu Vinaconex là bao nhiêu?
Đáp:
Sau khi lên sàn, Tổng Công ty Vinaconex không xác định giá khởi điểm của cổ phiếu nữa. Thay vào đó, giá cổ phiếu sẽ do thị trường quyết định.
Hỏi:
Tổng trị giá cổ phần của Vinaconex hiện giờ là 1.500 tỷ đồng, nhưng tổng giá trị cổ phiếu niêm yết là 1.499,8515 tỷ đồng. Xin Tổng Công ty giải thích cho sự chênh lệch này?
Đáp:
Về sự chênh lệch giữa tổng giá trị cổ phần của Tổng Công ty Vinaconex và tổng giá trị cổ phiếu niêm yết, Tổng Công ty Vinaconex xin trả lời như sau: khoảng 14.850 cổ phần trước đây chào cho CBCNV của Tổng Công ty Vinaconex trước đây đã không được đăng ký mua hết. Do số cổ phiếu này nhỏ nên trong thời gian tới, khi cổ phiếu của Vinaconex lên sàn, chúng tôi sẽ cộng số cổ phần này vào 500 tỷ phát hành thêm vốn điều lệ để chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
Hỏi:
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký trên TTCK ở đâu?
Đáp:
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội được đăng ở:
·      Thời báo kinh tế Việt Nam các số ra ngày 9-11/7/2008;
·      Website của Tổng Công ty: www.vinaconex.com.vn;
·      Website của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đơn vị quản lý cổ đông Tổng công ty): www.bsc.com.vn
Hỏi:
Xin cho biết thời điểm phát hành cổ phiếu mới (từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ VND) của Tổng Công ty?
Đáp:
Về thời điểm phát hành cổ phiếu mới, Tổng Công ty sẽ có thông báo chính thức sau khi được các cơ quan cấp phép chấp thuận việc tăng vốn điều lệ này.
Hỏi:
Những cổ đông chưa nhận cổ tức sau 30/6/2008 tại BSC thì hiện nay lấy cổ tức ở đâu?
Đáp:
Liên quan đến vấn đề nhận cổ tức năm 2007, các cổ đông chưa nhận cổ tức năm 2007 của Tổng Công ty đề nghị đến Ban Tài chính – Kế hoạch, Tổng Công ty VINACONEX nhận cổ tức. Cổ tức được chi trả theo một trong hai cách sau:
(1)Nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc
(2) Nhận qua tài khoản
 
Các giấy tờ cần phải có khi đến nhận cổ tức:
5.1.    Nhận trực tiếp bằng tiền mặt:
            Chứng minh thư nhân dân, hoặc Hộ chiếu, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
            Sổ cổ đông hoặc Bản photo Sổ Cổ đông + bản photo CMTND có công chứng (nếu cổ đông là cá nhân), hoặc photo Sổ Cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức)
            Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền)
 
5.2.Nhận qua tài khoản:
a.      Phiếu đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản (lấy trên website của Vinaconex www.vinaconex.com.vn
b.     Bản photo Sổ Cổ đông + bản photo CMTND có công chứng (nếu cổ đông là cá nhân), hoặc photo Sổ Cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).
Lưu ý: Vinaconex chỉ trả cổ tức cho tài khoản đứng tên cổ đông. Phí chuyển tiền trả cổ tức cho cổ đông qua tài khoản do cổ đông chịu và được khấu trừ từ tiền cổ tức.
 
Thời gian cuối cùng cho việc nhận cổ tức: Ngày 30/7/2008
 
Tổng công ty VINACONEX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh do việc chậm trễ nhận cổ tức của các cổ đông trong thời hạn yêu cầu. Tổng Công ty mong cổ đông thực hiện đầy đủ quyền lợi của mình trong việc nhận cổ tức.
Hỏi:
Trên báo chí có bài viết về chất lượng nước Sông Đà. Vinaconex trả lời vấn đề này thế nào?
Đáp:
Tổng Công ty Vinaconex xin cảm ơn cổ đông cũng như các phương tiện thông tin đại chúng đã quan tâm đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Vinaconex. Sau khi có phản ánh trên báo về chất lượng nước sông Đà, Tổng Công ty Vinaconex đã cử cán bộ chức trách xem xét và có thông tin kịp thời để trả lời công chúng. Chi tiết cụ thể đề nghị cổ đông xem bài viết “Nước sông Đà về HN đảm bảo đủ tiêu chuẩn” đăng trên báo An ninh thủ đô online, ngày 4/7/2008 và trên Website Tổng Công ty. Thông tin thêm đề nghị cổ đông liên hệ với ông Nguyễn Văn Tố - Chánh Văn phòng Tổng Công ty Vinaconex, điện thoại: 04-2249212.
Hỏi:
Xin Tổng Công ty cho biết thời điểm tăng vốn điều lệ của Tổng công ty?
Đáp:
Vấn đề thời điểm tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 thảo luận kỹ lưỡng và thông qua tại cuộc họp ĐHCD thường niên năm 2008 ngày 17.4.2008. Cổ đông có thể tham khảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 trên Website của Tổng Công ty. Xin cám ơn!
Hỏi:
Sau khi chốt danh sách cổ đông, cổ đông có thể cầm sổ lên công ty chứng khoán để lưu ký được luôn không?
Đáp:
Sau khi chính thức được TTLK chấp thuận đăng ký lưu ký (khoảng 30~40 ngày kể từ ngày chốt), Tổng Công ty sẽ thông báo chính thức về việc lưu ký để các cổ đông được rõ.
Hỏi:
Nếu cổ phiếu của cổ đông đang bị phong tỏa tại ngân hàng do cổ đông cầm cố thì có ảnh hưởng đến việc chốt danh sách cổ đông không?
Đáp:
Danh sách chốt cổ đông là danh sách thể hiện quyền sở hữu của cổ đông tại ngày chốt. Theo đó, những cổ đông có tên trong danh sách này được xác định là những người sở hữu cuối cùng.
Mọi chuyển nhượng sau ngày chốt sẽ không được xác nhận bởi Tổng Công ty nên người tham gia chuyển nhượng sẽ phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc chuyển nhượng.
Cụ thể đối với trường hợp này, cổ đông vẫn là người có tên trong danh sách chốt.
Hỏi:
Trong trường hợp cổ đông bị mất sổ cổ đông mà đến giờ vẫn chưa làm được sổ cổ đông mới thì có bị ảnh hưởng bởi hạn chót khi chốt danh sách cổ đông không?
Đáp:
Việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chỉ nhằm mục đích hạn chế tất cả các hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu sau thời điểm chốt để thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết lên sàn. Nếu cổ đông không có chuyển nhượng gì sau ngày chốt thì việc mất sổ cổ đông không bị ảnh hưởng gì bởi hạn chót này. Tuy nhiên, Cổ đông cần sớm liên hệ với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Công ty BSC) để tiến hành các thủ tục cấp lại sổ cổ đông mới theo luật định và Điều lệ Tổng công ty trước ngày lưu ký.
Hỏi:
Đối với trường hợp của một cổ đông pháp nhân, sổ cổ đông chưa được xác nhận là mất hay chưa thì ảnh hưởng thế nào đến danh sách chốt cổ đông. Trong trường hợp này, việc nhận cổ tức của cổ đông có bị ảnh hưởng không?
Đáp:
Về quan hệ giữa việc chuyển nhượng cổ phiếu và hạn chốt danh sách cổ đông để lưu ký, mời cổ đông xem trả lời của Tổng Công ty như Câu 10.
Riêng đối với trường hợp của cổ đông pháp nhân này, đề nghị cổ đông liên hệ với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) để làm thủ tục cấp lại sổ mới, mã số cổ đông mới trước ngày lưu ký. Sau khi có xác nhận của BSC về số cổ phần thực sở hữu của cổ đông trước thời điểm mất sổ, Vinaconex sẽ tiến hành chuyển khoản cổ tức cho cổ đông như Tổng công ty đã thông báo cho các cổ đông.
Hỏi:
Khi nào thì Tổng Công ty Vinaconex chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn?
Đáp:
Theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2008, Tổng Công ty Vinaconex sẽ cố gắng niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty trên Trung tâm chứng khoán Hà nội không muộn hơn tháng 8/2008. Tuy nhiên, thời điểm niêm yết cụ thể phụ thuộc nhiều vào quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.
Hỏi:
Đối với cổ đông chiến lược thì tối thiểu sau bao lâu mới được chuyển nhượng cổ phần?
Đáp:
Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty lúc thành lập, cổ đông chiến lược tối thiểu sau 3 năm kể từ khi Tổng Công ty nhận được Giấy chứng nhận kinh doanh của cổ đông chiến lược mới được chuyển nhượng cổ phần.
Hỏi:
Chúng tôi được biết Vinaconex sẽ lên sàn từ 5/9/2008. Vậy giá chào sàn là bao nhiêu?
Đáp:
Vinaconex không quyết định giá chào sàn mà để thị trường tự quyết định, vì sàn Hà nội không quy định phải có giá chào sàn.
Hỏi:
Xin hỏi quý cty tôi đang sở hữu một lượng CP của vinaconex, hiện tôi đang thế chấp số số CP đó với một NH để vay vốn, do vậy tôi không thể lưu ký số cổ phiếu của mình được. Vậy sau khi CP của Vinaconex niêm yết trên sàn HN thì số CP của tôi sẽ như thế nào?
Nếu sau ngày niêm yết tôi mới trả nợ được NH và lấy CP của mình về thì CP của tôi mới bắt đầu lưu ký dưới tên của tôi, và thủ tục có bị vướng mắc gì không?
Đáp:
Khi cổ đông thế chấp cổ phiếu với ngân hàng để vay vốn, cổ phiếu của cổ đông sẽ chuyển từ loại 1 (tự do chuyển nhượng) sang loại 2 (hạn chế chuyển nhượng). Điều đó đồng nghĩa với việc cổ đông không được giao dịch cổ phiếu đó trên sàn.
Ngay khi cổ đông trả nợ ngân hàng, ngân hàng sẽ thông báo với Tổng Công ty Vinaconex yêu cầu giải tỏa cổ phiếu. Theo đó, Tổng Công ty Vinaconex sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký để thay đổi cổ phiếu của cổ đông từ loại 2 lên loại 1. Sau đó, cổ đông có thể tự do giao dịch số cổ phiếu đó trên sàn.
 

TIN NỔI BẬT
 
Tổng số truy cập: 78812809
Hôm nay: 2404
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.